Møte og konferanse

Nutheim er staden for inspirerande og resulterande samlingar.
Her kan ein løfte blikket i direkte og overført tyding, og romma byr på ro og konsentrasjon til det faglege innhaldet. I tillegg får de oppleva ei stad med mykje norsk kultur- og kunsthistorie i veggane.

eit hotell for Dykk sjølve

Nutheim er eit lite hotell, så me tek helst ei gruppe av gongen.
Enkelt/dobbeltrom: 16
Sengeplass: 34 pers
Undervisingsatelieret: 12 pers
Terje Grøstads Atelier: 30 pers

Me har 2 møterom av ulik storleik, eit utval teknisk utstyr for møteverksemd, og trådlaust nettverk på heile bruket.Treng de grupperom så nyttar me nokre av dei trivelege opphaldsromma våre.

møterom.jpg
Dansekurs

Dansekurs

Terje Grøstads Atelier

Terje Grøstads Atelier

personleg vertskap og skreddarsaum

Det faglege innhaldet i kursa står bedriftene sjølve for, men me her på Nutheim syter for rammene - i form av trivsel, atmosfære, god mat og drikke. I fellesskap set me difor saman menyar som er tilpassa budsjett og anledning. Ein fordel med å vera små, er at me har rom for å oppfylle alt frå dei enkle til dei heilt spesielle ynskje. Dette syns me er ein viktig del av eit vellukka kurs.

Me lagar all mat frå botn av, slik me har gjort sidan Nutheim var skysstasjon. Mange av oppskriftene har gått i arv i fire generasjonar. Me bakar alt sjølve, og bryggar vårt eige øl.

 

opplevingar og aktivitetar

Kulturelle innslag og aktivitetar gjer opphaldet rikare. Er de fyrst her på Nutheim, er mykje mogeleg. Frå fjelltur og snowboard for den spreke, ølsmaking for den kresne, paintballkamp eller snoballkrig for den militante, til kunstforedrag for den reflekterte.