Møte og konferanse

Nutheim er staden for inspirerande og resulterande samlingar.
Her kan ein løfte blikket i direkte og overført tying og romma byr på ro og konsentrasjon til det faglege innhaldet. I tillegg får de oppleva ei stad med mykje norsk kultur og - kunsthistorie i veggane.

eit hotel for Dykk sjølve

Nutheim er eit lite hotell så vi tek helst ei gruppe av gongen.
Enkelt/dobbeltrom: 16
Sengeplass: 34 pers
Undervinsingsatlieret: 12 pers
Terje Grøstads Atlier: 30 pers

Me har 2 møterom av ulik storleik, eit utval teknisk utstyr for møteverksemt og trådlaust nettverk på heile bruket.Treng de grupperom så nyttar vi nokra av dei koslege opphaldsromma våre.

møterom.jpg
 Dansekurs

Dansekurs

 Terje Grøstads Atlier

Terje Grøstads Atlier

personleg vertskap og skreddarsaum

Det faglege innhaldet i kursa står bedriftene sjølve for, men me her på Nutheim syter for rammene - i form av trivsel, atmøsfære, god mat og drikke. I fellesskap set me difor saman menyar som er tilpassa budsjett og anledning. Ein fordel med å være små, er at me har rom for å oppfylle alt frå dei enkle til dei heilt spesielle ynskje. Dette syns me er ein viktig del av eit vellukka kurs.

Me lagar all mat frå botn av, slik vi har gjort sidan Nutheim var skysstasjon. Mange av oppskriftene har gååt i arv i 4 generasjonar. vi bakar alt sjølve og bryggar vårt eige øl.

 

opplevingar og aktivitetar

Kulturelle innslag og aktivitetar berikar opphaldet. Er de fyrst her på Nutheim, er mykje mogeleg. Alt frå fjelltur og snowboard for den spreke, ølsmaking for den kresne, til paintballkamp eller snoballkrig for den militante, til kunstforedrag for den reflekterte.