23600359_10156074225236282_272176551_o.jpg

Bispens måltid - Historiskinspirert måltid i Prestegarden

Ver med på ei reise i tid med historisk inspirerte matretter og fortellingar. Vårt kjøkken serverer 7 rettars festmåltid med drikke som høver seg.

Telemark var lenge ein kvit flekk på kartet, men på 1800 talet kom vegutbyggingar som gjorde fleire av dalstrøka tilgjenglege for reisende.
Reiseskildringar begynte så vidt å komme på slutten av 1700 tallet og med ny grunnlov i 1814 og nasjonsbygging så begynnte folkeminnesamlerar å skrive ned muntlege tradisjonar, som soger, segner,  folkeviser, eventyr osv.. Det var i denne perioden presten Landstad begynnar å samle folkeminnestoff frå Telemark. Prestefamiliane var viktige informantar for smalerar fordi dei kunne lese og skrive og hadde tett kontakt med lokalbefolkininge. Bernad Durker som var riksadvokat skreiv ei reiseskildring frå Telemark i 1852 der han blant anna var på besøk i Hartdal gamle prestegard frå 1648. Han var på prestegarden dagen før biskopen skulle komme og forbredelsane av i full gang, mens du kan få vera med på sjølve måltidet.
Om de ynskjer kan de både få høyre eventyr, kveiing og felespel.