Galleri Nutheim

Det synast naturleg å ha eit lite galleri her, sidan så mange kunstnerar er knytt til staden. Me har omlag 3-4 årlege utstillingar i galleriet. I sommarhalvåret har me dessutan ein sommarutstillar i låven på andre sida av tunet. Ute har me også fleire skulpturar som ein kan nyte på vandring gjennom Nutheimhagen og elles i området.

Utstilling med Morten Slettemeås i låven sommar 2017

Bilethoggar Knut Odden